Polski producent maszyn rolniczych
oraz części zamiennych

zamów

wróć do oferty

Pielniko - obsypnik 3 rzędowy typ "Masiw"

Pielniko - obsypnik 5 rzędowy

Piekniko - obsypnik 7 rzędowy

Pielniko - obsypnik „Kolczatka"

Wał kolczasty pielniko - obsypnika

Zgrzebło pielniko - obsypnika

Płużek pielniko - obsypnika

Nóż ścinający pielniko - obsypnika L + P

Redło pielniko - obsypnika

Gęsiostopka pielniko - obsypnika

Parametr Jednostka miary Wartość
Typ obsypnika 3 - rzędowy 5 - rzędowy 7 - rzędowy
Szerokość robocza mm 1500 3000 4500
Typ zawieszany
Wymiary gabarytowe mm szer. 1500
wys. 985
dł. 1036
szer. 3000
wys. 985
dł. 1036
szer. 4500
wys. 985
dł. 1036
Szerokość uprawianych międzyrzędzi cm 62-70
Głębokość robocza mm do 150
Wydajność robocza ha/h 0,75 - 1,2 1,5 - 2,4 2,25 - 3,6
Masa kg 120 150 180
Zespół roboczy
- liczba korpusów obsypujących
- liczba gęsiostopek
- liczba redliczek
szt. 3
3
6
5
5
10
7
7
14
Prędkość robocza km/h od 5 do 8
Prędkość transportowa km/h do 25 zakaz transportu maszyny zawieszonej na ciągniku
Prześwit transportowy mm 300
Obsługa osób 1
Klasa ciągnika współpracującego 0,6 0,6 0,9
Kategoria TUZ 2
deklaracja